Referencje
30.01.2011r.

LIST REFERENCYJNY

STAL PRO DUKT S.A. z siedzibąw Bochni zaświadcza, że „F.P.U.H. SWORNOWSKI", 32-820 Szczurowa ul. Włoszyn wykonała w roku 2011 dla naszej spółki prace remontowe:

Remont ogrodzenia na pompowni powodziowej na Wydziale Energetycznym w Staiprodukt S.A.

Wyżej wymienione prace remontowe zostały wykonane profesjonalnie z zachowaniem przepisów BHP i ochrony środowiska, w sposób bezkolizyjny, terminowo i zgodnie z wymogami technicznymi i sztuką budowlaną.

STALPRODUKT S.A. ul. Wygoda 69 32-700 Bochnia tel. +48 14/615 10 00 fax +48 14/615 11 18

Jakość wykonanych usług jest dobra, udzielono na nie wieloletniej gwarancji. Cena usługi została ustalona w przetargu i okazała się najbardziej konkurencyjna. Z uwagi na dobrą współpracę w dalszym ciągu będziemy współpracować z w/ w Wykonawcą.

referencje - wersja pdf